Foredrag og debat

1. Ældreomsorg - er vi på rette vej?

For 100 år siden blev vi 60 år - i dag 80 og om 100 år bliver vi 100. Inden for 200 år af menneskets 2 mio-årige historie løfter vi i vores del af verden den gennemsnitlige levealder med 40 år.

Fakta:
For 50 år siden var vi godt 300 mio over 60 år
I dag er vi ca. 650 mio over 60 år
Om 50 år er vi 2 mia over 60 år

Nok bliver vi 3 år ældre over de næste 10 år - men vi bliver samtidig 5 år sundere. For den enkelte ældre betyder det flere ressourcer til at hjælpe sig selv, flere ressourcer til at hjælpe andre og sågar større mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet, såfremt der skulle blive brug for det.
For den enkelte ældre betyder det også 15 - 25 gode år efter arbejdslivet, inden alderdommens skavanker rammer én. I modsætning til for 100 år siden har vi i dagens Danmark ca. 500.000 frie ældre, der gerne giver en hånd med både ude og hjemme.

-    Hvilken betydning har denne ressource for livskvaliteten i alderdommen, samfundsøkonomien, ældreomsorgen og hos den enkelte?
I mere end 25 år har vi alle sunget med på melodien: "Længst mulig i eget hjem".


-    Klinger tonerne rigtigt i dag?
Da jeg var dreng glædede mange sig til at komme på alderdomshjem. I dag viser undersøgelser, at ingen peger på plejehjem som et sted, de vil tilbringe de sidste leveår. Næppe på grund af ledere og medarbejdere på plejehjem. Ældrekommissionen fik lavet en tilfredshedsundersøgelse af beboernes/pårørendes tilfredshed med plejehjem. Den viste faktisk stor tilfredshed.


-    Hvorfor denne diskrepans?
Hjemmehjælpskommissionen proklamerede paradigmeskifte i ældreomsorgen ved et øget rehabiliteringsprogram, hvor den enkelte lærer at klare sig selv. Ja - det vil de ældre jo gerne. Og alle kan se både fornuft og perspektiver i filosofien. Og forskerne kan dokumentere rigtigheden.

-    Vil øget fokus på rehabilitering forstærke den enkelte borgers isolation og ensomhed?
Indførelse af velfærdsteknologi siger vi alle "ja tak" til. Der er langt mellem maskinstormerne. Værktøjer til bedre at klare hverdagen, mere personlig integritet i den personlige pleje ved, at det er en teknolog, der hjælper på toilettet, mere tryghed ved GPS og overvågningsteknologi etc etc er af det gode.

-    Øger indførelse af velfærdsteknologi yderligere den sociale isolation og dermed ensomhed?
Hvorfor disse spørgsmål? Jo - ny forskning begynder nu at kunne dokumentere, hvad vi har sagt i mange, mange år, at ensomhed er en sundhedsfaktor på niveau med røg og fedme. Ensomhed slår lige så mange mennesker ihjel som røg og fedme.

-    Skulle vi da synge: "hurtigst muligt hjemmefra"?
Hvad siger erfaring, viden og eksperimenter, hvor mange tusinder af fritstillede ældre indgår i et fællesskab, som har styrken til både at skabe øget livskvalitet for den enkelte og samtidig bidrage til at hjælpe de sårbare og svage ældre.

-    Eksperimenterer vi nok med bo- og samværsformer for ældre?
-    Udnytter vi potentialet i et samarbejde mellem det offentlige, det private og civilsamfundet?

Oplægget vil anlægge en positiv vinkel på, at vi bliver flere og flere ældre. De mange ældre er en styrke - ikke en byrde.