6. Patientens møde med det magtfulde sundhedsvæsen

Den største udfordring for de professionelle i mødet med patienten er på én gang at kunne møde patienten med det faglige, intellektuelle overblik (fra hjernen) og samtidig vise respekt, nærvær og empati på det følelsesmæssige niveau (fra hjertet). Når dette lykkes, er mødet lykkedes. Historier fra det virkelige liv tyder på, at det ikke lykkes hver gang: - "De sagde ikke engang farvel" beretter Marie, da hendes mand blev udskrevet fra sygehus med uhelbredelig kræft. "Hvordan oplever den enkelte læge faglig stolthed" spørger Grethe, der oplevede 38 læger ved hendes søsters sygdomsforløb.

"Højt gik søen, og hid og did drev skuden for strømmen;
som i den sildige høst, når en storm, som blæser fra norden,
tidslerne vejrer på mark, der er filtrede tæt i hverandre,
således stormen den tumlede på hav både frem og tilbage;
snart sydvinden den kastet i bold på den klarende nordvind,
snart østvinden til pris den gav for den tudende vestvind" - Odysseus' rejse.

Hver dag indledes i tusindvis af patientrejser i Danmark. Korte eller lange. Nogle er meget hurtige til at indlede rejsen. For andre tager det lang tid og for nogle alt for lang tid, inden rejsen indledes. Det kan koste livet at komme for sent til læge. For mange patienter går rejsen fint. For andre kan rejseoplevelsen sende tanken hen på Odysseus' rejse.

Foredraget vil fokusere på mødet mellem patienten og den professionelle. Hvad er det, der sker, når naboen pludselig får en hvid kittel på og bliver professionel? Hvordan skabes et ægte møde, hvor den professionelle hverken bliver overinvolveret eller distanceret? Og har patienten også et ansvar for et ægte møde?

empati