5. Sundhedsvæsenets værdier - under pres

Værdifundamentet for det danske sundhedsvæsen er sundt og stærkt og overgås ikke af noget sundhedsvæsen noget sted på kloden. Et værdisæt, som i århundreder har stået sin prøve, men i dagens Danmark udfordres af egoisme, privatøkonomi, patientforsikringer samt de rå markedskræfter. Denne udfordring er blandt andet båret frem af service- og kvalitetssvigt i et sundhedsvæsen, der dagligt kæmper med at få behov og kapacitet til at balancere. De konkrete udtryk for ubalancerne tolkes fejlagtigt af medierne og den politiske - til tider populistiske - debat, som fundamentale problemer ved vores sundhedsvæsen.
Sundhedsvæsenets grundlæggende værdier er båret frem af en årtusind gammel kristen kultur, hvor lignelsen om den barmhjertige samaritan har haft stor betydning. Samaritaneren gav betingelsesløs hjælp uden at skele til, hvem eller hvorfor han hjalp. Motivet for at hjælpe er alene, at et andet menneske har brug for hjælp. Også den græske kultur med blandt andet Hipokrates har bidraget positivt til udviklingen af de grundlæggende værdier: At gøre nytte uhildet egen interesse. Mødet mellem læge og patient er baseret på denne pligtetik: At tilbyde sin faglige kompetence uden krav om modydelse. Det er ikke ussel mammon, men lægegerningen, der er i fokus i mødet mellem læge og patient. Igennem årtusinder har denne etik vist sin overlevelseskraft og er den dag i dag en integreret del af værdigrundlaget for det danske sundhedsvæsen.
Foredraget vil konkretisere de fire grundlæggende værdier, som udgør værdifundamentet for vores sundhedsvæsen. Tilsvarende vil foredraget konkretisere de faktorer, der lægger pres på værdifundamentet.

stendysse