4. Den ældre medicinske patient

Den ældre medicinske patient har ingen røst eller organisation til at kæmpe sin sag. Hverken de politiske partier, kommuner eller regioner har formået at løfte eller forbedre de ældre medicinske patienters forhold tilfredsstillende. Det gør ikke problemstillingen lettere, at ansvaret er delt mellem flere myndigheder: Kommune, region og praktiserende læge. Der er behov for en organiseret røst, der opsamler erfaringer, ønsker og krav og fører dem frem på den politiske dagsorden og sikrer, at der bliver fulgt op med handling.

Foredraget vil lægge op til en diskussion til forbedringer for de ældre medicinske patienter over følgende temaer:

  • Ensomhed - Styrk det frivillige arbejde.
  • Pillen og den ældre - Systematisk medicingennemgang
  • Unødige indlæggelser - Styrk ældreomsorgen
  • Underernæring - Giv ældre noget ordentlig, velduftende, velsmagende og veludseende mad
  • Den spredte ansvarsplacering - En lods eller én ansvarlig kontaktperson med kompetence
  • Lavstatus - Øg forskning og udvikling
  • Lægefaglig uenighed - styrk geriatrien
  • Ingen røst - Styrk interessevaretagelsen

De ældre medicinske patienter udgør op mod halvdelen af patienternes sygehusforbrug. 80 % indlægges akut, hvoraf halvdelen udskrives dagen efter. Over 20 % får ikke en diagnose under ophold på sygehus. Indlægger vi for mange.